Strona główna

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTEPOWANIU

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU
SKŁADANIA OFERT DO 10.06.2024

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z programu Polski Ład

Zamawiający: Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowej Sobótce

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: „Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym Domu Parafialnym w Zespole Kościoła Mariawitów w Nowej Sobótce” z dofinansowaniem RPOZ/2022/9848/PolskiLad

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  4. Klauzula RODO
  5. Umowa z wykonawcą robót
  6. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku
  7. Okno Nowa Sobótka
  8. Stolarka okienna Nowa Sobótka

Aktualności

Nabożeństwa

Nowa Sobótka

Msza Święta w niedziele i święta o godz. 11:00.
W dni powszednie według ogłoszenia.
Adoracja miesięczna – 22. dnia każdego miesiąca

Kadzidłowa

Msza Święta w niedziele i święta o godz. 9:00.
W dni powszednie według ogłoszenia
Adoracja miesięczna – 17. dnia każdego miesiąca

Kutno

Według ogłoszeń

Parafia

Parafia pod wezwaniem świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowej Sobótce oraz parafia pod wezwaniem Przenajświętszego Sakramentu w Kadzidłowej to dwie placówki Kościoła Starokatolickiego Mariawitów należące do diecezji śląsko-łódzkiej, położone w gminie Grabów, powiecie łęczyckim, województwie łódzkim. W obu parafiach posługę proboszcza pełni kapłan Bartłomiej Maria Wojciech Brzeziński.

Kim jesteśmy?

Kościół Starokatolicki Mariawitów jest cząstką jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła zgromadzoną wokół Chrystusa utajonego w Przenajświętszej Eucharystii. W swojej nazwie ukazuje przywiązanie do starożytnych, katolickich prawd wiary, które uchwalone zostały zanim zaistniał podział na Kościół Wschodni i Zachodni. Nawiązuje także do życia Maryi, które dla nas jest wzorem do naśladowania.

Wraz z innymi chrześcijanami opieramy swoje nauczanie na Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej Jedynego: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzymy, że Syn Boży stał się człowiekiem, żył i umarł na Krzyżu z miłości do człowieka, aby nas przemienić. Uznajemy potrzebę Chrztu Świętego ku odrodzeniu duchowemu.

Jesteśmy katolikami. Opieramy się na Tradycji Kościoła Powszechnego, nauczaniu Ojców i Doktorów Kościoła oraz przykładzie świętych. Wierzymy że Chrystus jest obecny w Przenajświętszym Sakramencie. Uznajemy siedem Sakramentów Świętych, oddajemy cześć Maryi, świętym oraz modlimy się za zmarłych.

Jesteśmy starokatolikami, czyli powracamy do pierwotnego nauczania Kościoła katolickiego zawartego w orzeczeniach siedmiu pierwszych soborów ekumenicznych. Nie zgadzamy się z nauczaniem o nieomylności papieża i jego prymacie nad całym Kościołem Powszechnym.

Jesteśmy mariawitami, ponieważ wyrastamy z Dzieła Wielkiego Miłosierdzia czyli Objawień danych naszej Założycielce – św. Marii Franciszce Kozłowskiej, nazywanej przez nas Mateczką. Ono stanowi podstawę naszej mariawickiej tożsamości.