Dom parafialny

Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce realizuje projekt, mający na celu szeroko rozumianą placówkę kultury: Centrum Wielokulturowości „Dom na skrzyżowaniu” im. siostry Marii Elizy Patory. Będzie to miejsce dialogu i spotkań ekumenicznych oraz działalności kulturalnej, społecznej, turystycznej, w skład którego wchodzić będą: pracownia artystyczna i warsztatowa, biblioteka z czytelnią, izba muzealno-wystawiennicza, sala konferencyjna wraz z zapleczem noclegowym. Remont plebanii stworzy bazę, w której reaktywowana zostanie ponad stuletnia działalność parafii mariawitów na rzecz społeczeństwa. W pamięci okolicznej ludności i ludzi stąd pochodzących była i jest świadomość ogromnej wartości i wyników tej pracy.

Dom parafialny (plebania) w Nowej Sobótce wybudowany został w 1907 roku na potrzeby nowo powstałej parafii mariawitów. Urządzono w nim ochronkę, szkołę, warsztaty przysposobienia zawodowego dla dziewcząt i tkalnię. Powstały także obok zabudowania gospodarcze oraz sklep. Jednocześnie był to klasztor Zgromadzenia Sióstr Mariawitek, które prowadziły w nim działalność oświatową, charytatywną i społeczną. W okresie II wojny światowej siostry zajmowały się opieką nad sierotami, urządziły w budynku internat dladziewcząt. W późniejszym czasie mieścił się w nim przytułek dla chorych i starców.

Pomoc świadczona w sobótkowskim domu parafialnym zawsze była skierowana do wszystkich ludzi bez względu na wyznanie, narodowość, stan społeczny i materialny oraz światopogląd. W latach 80. XX wieku siostry opuściły budynek, który przejął funkcję plebanii. Od 1909 roku aż do dnia dzisiejszego swoją siedzibę ma w nim parafialna Orkiestra Dęta.

W 2015 roku, z powodu złych warunków technicznych, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców, zdecydowano o przeniesieniu mieszkania dla proboszcza i jego rodziny do pomieszczenia znajdującego się z tyłu kościoła. W 2020 roku rozpoczął się generalny remont zabytkowej plebanii.

Centrum Wielokulturowości "Dom na Skrzyżowaniu"
https://www.facebook.com/domnaskrzyzowaniu


  • Dom parafialny okkoło roku 1910


  • Siostra Eliza Patora