Proboszczowie

wybierani przez Ogólne Zabranie Parafian

 1.  o. Jan M. Michał Kowalski (III 1905 r. – II 1906 r.)
 2. o. Czesław M. Polikarp Kahl (II 1906 r. – 4 X 1906 r.) rozpoczął budowę domu murowanego w Starej Sobótce
 3. o. Leon M. Andrzej Gołębiowski (X 1906 – koniec 1906 r.) przeniesiony do Łodzi, by nadzorować drukarnię
 4.  o. Tomasz M. Gabriel Krakiewicz (mianowany 1906 r., wybrany proboszczem 5 IX 1909 r., zasuspendowany i odwołany 25 III 1923 r.) [wiosna 1907 r. ruszają prace budowy kościoła]
 5. o. Franciszek M. Alojzy Gromulski (wybrany 25 III 1923 r., odwołany na własną prośbę 3 III 1929 r.), budowniczy kościoła w Kadzidłowej 1928 r.
 6. o. Jerzy M. Szymon Bucholc (wybrany 3 III 1929 r., odwołany na własną prośbę)
 7. s. kapł. Maria M. Eliza Patora (wybrana 18 X 1932 r., odwołana na własną prośbę w 1936 r.)
 8. kapł. Józef M. Leon Miłkowski (wybrany w 1936 r., odwołany na własną prośbę w 1948 r.)
 9. kapł. Paweł M. Wiesław Urbas (wybrany w 1946 r.)

nominowani przez Biskupa Naczelnego lub/i Radę Kościoła

 1. kapł. M. Wiesław Urbas (1948 – 1952)
 2. bp Janusz M. Szymon Bucholc (1952 – 1957)
 3. kapł. Wiktor M. Lucjan Wierzbicki (1957 – 1995)
 4. kapł. M. Bogumił Grzelak (X 1996 – 1998)
 5. kapł. Marek M. Karol Babi (1998 – X 2003)
 6. kapł. Robert M. Franciszek Kubik (X 2003 – 6 VII 2008)
 7. kapł. Ireneusz M. Stanisław Bankiewicz (dojeżdża z Grzmiącej 6 VII 2008 - 30 VIII 2011)
 8. kapł. Tomasz M. Daniel Mames (od 30 VIII 2011-10 VII 2015)
 9. kapł. Mateusz M. Felicjan Szymkiewicz (od 1 VIII 2015 - 25 IX 2021)
 10. kapł. Bartłomiej M. Wojciech Brzeziński (od 25 IX 2021)

Wikariusze:

 1. Jerzy M. Szymon Bucholc (wybrany 26 I 1913 r., odwołany 3 III 1929 r.)
 2. M. Feliks Anielak (od 1946 r.), wcześniej przebywał w Kadzidłowej jako wikary Sobótki

Kadzidłowa – najdłużej opiekowała się kościołem s. Zuzanna, hist. par. Mr 10-12 1998