Nabożeństwa

Nowa Sobótka

Msza Święta w niedziele i święta o godz. 11:00.
W dni powszednie według ogłoszenia.
Adoracja miesięczna – 22. dnia każdego miesiąca

Kadzidłowa

Msza Święta w niedziele i święta o godz. 9:00.
W dni powszednie według ogłoszenia
Adoracja miesięczna – 17. dnia każdego miesiąca

Kutno

Według ogłoszeń

Aktualny rozkład nabożeństw znajduje się na stronach parafialnych na Facebooku